Khóa học

Tại sao chọn framework Laravel cho học tập và phát triển ứng dụng web

Tại sao chọn framework Laravel cho học tập và phát triển ứng dụng web

Laravel là framework PHP ra đời 2011, được phát triển đầu tiên bởi Taylor Otwell. Framework này đã có những bước tiến thần kỳ và liên tiếp từ 2014 đến nay luôn đứng ở vị trí số 1 trong Danh sách các framework PHP hàng đầu.