Hướng dẫn quản trị tổng quan một website

07/03/2018  693 lượt xem tin 

Hướng dẫn quản trị Website tại niceweb.vn với các tiện ích giúp khách hàng quản trị dễ dàng nhất

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ 1 TỔNG QUAN WEBSITE

1. Đăng nhập vào quản trị Website

Từ thanh địa chỉ trình duyệt gõ tên website/admin rồi enter màn hình để hiển thị from đăng nhập

From đăng nhập quản trị website

Sau đó sẽ đăng nhập:

- Tên tài khoản: nhập tài khoản quản trị website của bạn

- Mật khẩu: nhập mật khẩu

Giao diện quản trị website sau khi đăng nhập:

Giao diện quản trị website

2. Cấu trúc trang quản trị website

Các menu trang quản trị bao gồm: Menu Chính và Menu SideBar

Mỗi chức năng trong Menu chính sẽ tương ứng và chứa các chức năng trong Menu Side Bar

a. Menu chính

Bao gồm:

- Home: địa chỉ website của bạn

- Thêm bài viết: Thêm mới tin tức bài viết

- Nội dung: 

- Cấu hình:  Thông tin cấu hình tổng quan

Thay đổi thông tin công ty của bạn

- Trợ giúp: Bao gồm: Tài khoản, đổi mật khẩu, tùy chọn ngôn ngữ và đăng xuất.

 

b. Menu SideBar

- Menu sidebar của chức năng nội dung bao gồm:

 + 1. Quản lý bài viết: bao gồm danh sách, danh mục bài viết và quản lý tag

+ 2. Quản lý hình ảnh: bao gồm danh sách và danh mục hình ảnh

+ 3. Quản lý sản phẩm: bao gồm danh mục và danh sách các sản phẩm

+ 4. Quản lý menu:

+ 5. Quản lý tài khoản:

- Menu side bar của chức năng cấu hình bao gồm:

+ Tổng quan: Chỉnh sửa thông tin của bạn

+ Liên hệ:  Điền thông tin liên hệ của bạn và click “lưu thông tin”

+ Thông tin SEO: Điền thông tin meta title, meta keyword, meta description và click “lưu thông tin”

+ Link liên kết: Nhập các link thông tin của bạn và click “Lưu thông tin”

+ Nhận/ gửi mail: Cấu hình nhận/ gửi email

Nhập các thông tin trong các ô và click “ Lưu thông tin”

+ Upload ảnh: Thiết lập kích thước và tỉ lệ ảnh theo mong muốn của bạn và click “Lưu thông tin”

+ Dịch ngôn ngữ: Các ngôn ngữ mặc định dùng trên website

 

 3. Tài khoản quản trị

a. Cách thêm mới tài khoản quản trị

Bước 1: Click vào “Nội dung” trên Menu chính sau đó chọn “Tài khoản” ( 1->2)và chọn “Tài khoản quản trị”

 

Bước 2: Click “Thêm mới” => “Lưu thông tin”

b.Cách phân quyền quản trị cho người dùng

Bước 1: Sau khi đã tạo tài khoản quản trị thì click vào biểu tượng hình tam giác ( Dấu *)

Bước 2: Click vào các quyền cho phép người dùng sử dụng và click “ Lưu thông tin”

Form phân quyền cho người dùng

c. Cách đổi mật khẩu

Bước 1: Vào phần “Trợ giúp” trên Menu chính sau đó chọn “Đổi mật khẩu”

Bước 2: Nhập mật khẩu cũ và nhập mật khẩu mới theo from bên dưới sau đó “Lưu lại”

From đổi mật khẩu