Hướng dẫn quản trị sản phẩm cho website

08/03/2018  638 lượt xem tin 

Bài hướng dẫn quản trị Sản phẩm giúp bạn đăng tải sản phẩm lên website một cách dễ dàng và tiện lợi hơn.

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ SẢN PHẨM

1. Đăng nhập

Vào trang quản trị admin qua địa chỉ website/admin rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp.

2. Quản trị sản phẩm

(1). Vào nội dung quản trị

(2). Chọn Sản phẩm

 

(3). Danh mục sản phẩm

(3-1). Thêm tên danh mục mới

(3-2). Chọn danh mục cha cho danh mục (nếu danh mục bạn đặt là danh mục chính thì để nguyên)

(3-3). Position, Keyword, Description có thể thêm hoặc bỏ trống

(4). Tìm kiếm danh mục

(5). Chọn tác vụ để áp dụng cho danh mục

(6). Danh sách sản phẩm

(7). Tìm kiếm sản phẩm (tìm theo từ khóa, theo danh mục, theo vị trí)

(8). Thêm mới sản phẩm

(8-1). Tên sản phẩm

(8-2). Nhập mã sản phẩm

(8-3). Nhập giá bán và giá khuyến mại

(8-4). Mô tả nội dung sản phẩm (tối đa 114 kí tự)

(8-5). Từ khóa nổi bật của sản phẩm

(8-6). Nhập nội dung sản phẩm

(8-7). Chọn danh mục phụ bằng cách tích vào ô danh mục sản phẩm

(8-8). Chọn tag cho sản phẩm ( Có thể chọn hoặc để trống)

(8-9). Tải ảnh lên cho sản phẩm

(8-10). Chọn ngày hiển thị và ngày kết thúc cho sản phẩm.

(8-11). Lưu lại thông tin sản phẩm

Bài hướng dẫn quản trị Sản phẩm giúp bạn đăng tải sản phẩm lên website một cách dễ dàng và tiện lợi hơn.