Hướng dẫn quản trị Menu Website

07/03/2018  704 lượt xem tin 

Hướng dẫn quản trị Menu Website tại niceweb.vn giúp bạn thiết lập giao diện website một cách dễ dàng hơn

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ MENU WEBSITE

Bước 1: Đăng nhập

Vào trang quản trị admin qua địa chỉ website/admin rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp.

Bước 2: Quản lý Menu

Click chuột vào “Nội dung” (1) trên Menu chính => click “Menu” (2) để quản lý Menu và làm theo các hình hướng dẫn bên dưới.

(1). Vào nội dung quản trị

(2). Chọn Menu

(3). Chọn quản lý Menu

(4). Tạo Menu mới

Thông thường sẽ có 4 Menu: Menu top (menu giới thiệu) , Menu Main (menu chính) , Menu Sidebar (menu bên), Menu Footer (menu chân trang)

(5). Chọn menu để quản lý (Thêm, sửa, xóa)

(6). Thêm nội dung cho menu đã chọn

Ví dụ: Chọn menu chính để quản lý

(7). Sửa tên Menu

(8). Xóa Menu

=> Sau khi thêm mới,hoặc sửa click “Lưu”

Bước 3: Cài đặt Menu

(9). Cài đặt vị trí Menu

Vị trí của các liên kết trong Menu tùy theo sự Sắp xếp của người dùng. Vì vậy bạn có thể lựa chọn các menu tương ứng với từng vị trí trong bảng và ấn “Lưu nội dung”.

Bài hướng dẫn quản trị Menu giúp bạn thiết lập giao diện website. Bạn có thể vừa đọc vừa thực hành để quản trị một cách dễ dàng hơn.