Hướng dẫn quản trị cấu hình, cài đặt thông tin Website

09/03/2018  645 lượt xem tin 

Bài hướng dẫn quản trị cấu hình, cài đặt thông tin website tại niceweb.vn giúp bạn cài đặt được thông tin website một cách dễ dàng và chính xác nhất.

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ-CẤU HÌNH, CÀI ĐẶT THÔNG TIN WEB

1. Đăng nhập

Vào trang quản trị admin qua địa chỉ website/admin rồi đăng nhập với tài khoản User và Password mà các bạn đã được cấp.

2. Quản trị cấu hình thông tin tổng quan

(1). From cấu hình thông tin tổng quan

(2). Thông tin liên hệ

(2-1). Điền thông tin tên Website hoặc tên doanh nghiệp

(2-2). Tên viết tắt của doanh nghiệp

(2-3). Slogan của công ty, doanh nghiệp

(2-4). Nhập lời giới thiệu về công ty, doanh nghiệp

(2-5). Nhập số điện thoại công ty, doanh nghiệp

(2-6). Thời gian mở cửa công ty, doanh nghiệp

(2-7). Thông tin Email công ty, doanh nghiệp

(2-8). Địa chỉ công ty, doanh nghiệp

(3). Thông tin cấu hình SEO

(3-1). Nhập Meta Tile (Hiển thị tiêu đề trên website)

(3-2). Nhập Meta Keyword (Các từ khóa chính, trọng tâm của website)

(3-3). Nhập Meta Description (Mô tả nội dung tổng quan của website)

=> Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin thì ấn “Lưu thông tin”

(4). Link liên kết

(4-1). Nhập link Facebook

(4-2). Nhập link Youtube

(4-3). Nhập link Twitter

(4-4). Nhập link Website

(4-5). Nhập link Skype Chat

(4-6). Nhập link Google+

=> Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin thì ấn “Lưu thông tin”

(5). Nhận/ Gửi Email

Nhập các thông tin trong các ô và click “ Lưu thông tin”

 (6). Upload ảnh

Thiết lập kích thước và tỉ lệ ảnh theo mong muốn của bạn và click “Lưu thông tin”

(7). Dịch ngôn ngữ: Các ngôn ngữ mặc định dùng trên website

Bài hướng dẫn quản trị cấu hình, cài đặt thông tin website giúp bạn cài đặt được thông tin website một cách dễ dàng và chính xác nhất.